Majest

Klachtreglement

Klachtreglement

1. Voortraject klacht

2. Indienen klacht

3. Behandeling klacht

4. Externe klachtafhandeling

Geschillencommissie kinderopvang