Pedagogisch beleid

Hoe begeleiden wij jouw kind in de ontwikkeling?

Ieder kind is uniek

Autonomie

Motorische ontwikkeling

Ratslag
Girl On Swing

Sociale ontwikkeling

Taalontwikkeling

Creatieve ontwikkeling